Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 1

40,000

Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 1 – LÕI PP 5 MICRON

82,000

Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 2

60,000

Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 2 – OCB-GAC

125,000

Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 3

60,000

Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 3 – LÕI PP 1 MICRON

102,000

Phụ kiện máy lọc nước

LÕI SỐ 4 – MÀNG LỌC RO

550,000

Máy lọc nước bán công nghiệp

Máy lọc nước công suát vừa. 50l/h, 100l/h

12,990,000
Hotline:0989211383
Nhắn tin facebook Skype: # Zalo: 0989211383 SMS: 0989211383